Resedagboken 02/03 -Där det händer, när det händer.
Med andra ord platsen för malande monologer.